Aanvullende voorwaarden

Aanvullende algemene voorwaarden behorende bij het cursusaanbod van Counselling Noord Holland.

  1. De cursist schrijft zich in voor een cursus of workshop door zich per e-mail of per telefoon aan te melden bij Counselling Noord-Holland.
  2. De cursist welke zich heeft aangemeld, ontvangt een digitale bevestiging van de inschrijving.
  3. De cursist heeft na de inschrijfbevestiging nog 24 uur de gelegenheid om zich te bedenken en de inschrijving kosteloos te annuleren.
  4. Door inschrijving verplicht de cursist zich tot het betalen van de bijbehorende factuur, binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.
  5. Wanneer de factuur niet is voldaan voorafgaand aan de start van de cursus, mag de cursist door CNH geweigerd worden. De betalingsverplichting blijft ook dan van kracht. De cursist kan alsnog instromen, zodra aan de betalingsverplichting is voldaan.
  6. Deze aanvullende algemene voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden die CNH hanteert in cliënt-therapeut relaties.