Bedrijfscounselling

Omdat er steeds meer kosten voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid op de werkgever afgewenteld worden, ontstaat er naast een curatief systeem, steeds meer behoefte aan preventiemogelijkheden. Veel ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid wordt veroorzaakt door psychosomatische klachten. Steeds meer bedrijven gaan dan ook over op het aanstellen van een bedrijfscounsellor, zodat problemen reeds in een vroeg stadium worden gesignaleerd en op een professionele en gerichte wijze kunnen worden aangepakt.

Counselling is een laagdrempelige vorm van psychische hulpverlening, die voornamelijk wordt toegepast bij mensen met een gezonde stabiele basis. Counselling gaat uit van een holistische aanpak en sluit aan bij de belevingswereld van de hulpvrager. Werknemers die voor counselling in aanmerking komen, hebben meestal een probleem waar ze niet of moeilijk mee om kunnen gaan. Vaak is dit het probleem áchter het probleem waarmee iemand zich ziek meldt. Counselling richt zich voornamelijk op ondersteunende gesprekken, die snel leiden tot inzicht en verandering waardoor het probleem hanteerbaar wordt voor de hulpvrager. Dit heeft een snellere/betere terugkeer op de werkvloer tot gevolg.

U kunt ook bij mij terecht voor individuele of groepsgewijze coaching en/of workshops.

Dit is geen therapie, maar richt zich direct op het vinden van een praktische oplossing voor een moeilijke situatie binnen een team of individuele werkgerelateerde problematiek. Om zo bijv. een team te leren omgaan met het geven en ontvangen van feedback of veranderingen binnen de organisatie te relativeren. Bij individuele werkgerelateerde problematiek zal het gaan om het doel van werknemer, werkgever en bedrijfsarts op een zo goed mogelijke manier te realiseren. Ook conflictbemiddeling valt onder coaching.

Graag kom ik u bezoeken om de bedrijfssituatie met u door te spreken, om te zien of counselling/coaching een passende oplossing kan bieden. Zo ben ik beter in staat u een passende prijsindicatie geven.

Tot ziens!