Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Counselling Doornbos Noord-Holland (CNH). Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37134311.
Binnen CNH, is de afdeling mediation bekend onder de naam Camelot Mediation (CM) en de afdeling jeugd bekend onder de naam De Razende Bol (DRB). (Waar CNH staat kunt u ook lezen CM/ DRB).

CNH heeft haar hoofdvestiging aan de drs. F. Bijlweg 5, 1784 MC Den Helder en een nevenvestiging aan de Zuiderweg 14 c, 1741 NA Schagen (geen postadres!). Tel: 06-13144302 / 06-19477559
De websites waarvoor deze privacyverklaring geldt zijn:
www.counsellingnoordholland.nl | www.camelotmediation.nl | www.kindercoachdrb.nl.
Via de genoemde telefoonnummers of onderstaande e-mailadressen kunt u het eerste contact leggen met CNH. Dit kan ook via het contactformulier op de website waarbij wij u vragen naar uw contactgegevens, zodat wij contact met u kunnen opnemen. Het is niet de bedoeling dat u binnen het contactformulier uw problematiek gaat omschrijven. Het contactformulier via de website is uitsluitend bedoeld om aan ons te vragen contact met u op te nemen.

info@counsellingnoordholland.nl | doornbos@camelotmediation.nl | info@kindercoachdrb.nl | loes@counsellingnoorholland.nl .

Onze intentie is altijd om u te bellen voor het maken van een afspraak. Tijdens dit telefoongesprek worden uw privacygevoelige gegevens zoals naam, adres geboortedatum etc., ingevoerd in Intramed.
Intramed is een beschermde omgeving die voldoet aan de richtlijnen die gelden voor het werken met cliëntgegevens in de zorgsector. Binnen Intramed wordt uw dossier gedurende de bijeenkomsten gevuld met privacygevoelige informatie welke noodzakelijk is om u goede hulpverlening te kunnen bieden.
Binnen CNH wordt uitsluitend door Mw. L.H.A. Pors gewerkt met de UZI-pas. Dit is een pas die het mogelijk maakt om via geboortedatum en BSN uw adres en zorgverzekering in één keer in te voeren. Om deze pas te mogen gebruiken zijn strikte regels opgesteld; zo moet de gebruiker bijvoorbeeld een BIG-registratie hebben. Binnen CNH is uitsluitend mevrouw Pors gescreend en gerechtigd om de UZI-pas te gebruiken.

Binnen CNH geldt een legitimatieplicht, om misbruik van persoonsgegevens te voorkomen.

Vanaf het moment dat uw dossier is aangemaakt, versturen wij gegevens uitsluitend per post of per e-mail vanuit deze beschermde omgeving. Uw gegevens worden bij Intramed opgeslagen in een Cloud en door ons 15 jaar bewaard.

Uw persoonlijke gegevens / medisch- of gerechtelijk dossier worden opgeslagen, omdat u ervoor heeft gekozen (of het aan u door de rechtbank is opgelegd) een traject van hulpverlening, mediation in te gaan bij CNH/ CM of DRB. Het opslaan van deze gegevens zorgt voor het compleet houden van uw dossier, teneinde de hulpverlener of mediator in staat te stellen, indien nodig en met uw toestemming, dit over te dragen aan een collega.

Binnen CNH wordt niet gewerkt met nieuwsbrieven of online verkoop van producten.

Als cliënt heeft u altijd recht op inzake van uw dossier. U kunt vragen om correcties toe te passen. Verwijdering van het dossier is alleen mogelijk, wanneer de opgeslagen gegevens niet meer relevant zijn. De overheid schrijft voor dat uw medische dossier in principe 15 jaar (na laatste wijziging) bewaard moet worden, maar u kunt verzoeken om uw dossier eerder of later te laten vernietigen.
Dit verzoek dient u schriftelijk en voorzien van een met pen gezette handtekening in te dienen. CNH is verplicht om uw dossier binnen drie maanden na ontvangst van uw schriftelijk verzoek te vernietigen, tenzij er zwaarwegende omstandigheden zijn die vernietiging van uw dossier wetmatig in de weg staan. Bij twijfel hierover zal CNH voorafgaande aan de vernietiging van uw dossier informatie inwinnen bij de betreffende beroepsvereniging en u hierover informeren.

Wanneer CNH uw gegevens anonimiseert dan mag CNH uw gegevens langer dan 15 jaar bewaren. Uw gegevens zijn anoniem wanneer deze niet tot u terug te leiden zijn. Dit kan CNH nuttig vinden voor statistieken. Zo moet CNH bijvoorbeeld kunnen aantonen aan de beroepsverenigingen, zorgverzekeraars of aan de Raad voor Rechtsbijstand hoeveel trajecten zij levert, hoe lang de trajecten duren en welke resultaten zijn geboekt. Maar ook voor studie- of intervisie / supervisie doeleinden kan een geanonimiseerde casuïstiek dienen.
Naast deze privacyverklaring zijn ook de algemene voorwaarden van kracht, welke u kunt teruglezen op de bovengenoemde websites.