Relatiecounselling

Relatiecounselling is een vorm van counselling waarbij meer dan één partij is betrokken.
De relatiecounsellor is ten alle tijden onpartijdig en begeleidt het proces zonder te (ver)oordelen! De betalende partij heeft geen invloed op deze houding van de counsellor.

Relatiecounselling heeft een grote overlap met mediation (zie meer informatie op de site). Toch zit er een wezenlijk verschil in. Bij mediation zijn alle partijen altijd aanwezig tijdens een bijeenkomst. Bij relatiecounselling worden partijen eerst samen gezien. Dan wordt er een gemeenschappelijk doel gesteld. Het kan zijn dat de ene partij meer behoefte aan counselling dan de andere partij. Hier wordt gelegenheid toe gegeven. Het kan dus zijn dat de partijen zich even opsplitsen om uiteindelijk samen het gemeenschappelijke doel te bereiken.
Relatiecounselling heeft een therapeutisch effect, mediation richt zich daarentegen meer op het proces om samen tot een oplossing te komen.

Als mens vervullen wij vaak vele rollen. Denk hierbij aan werknemer, collega, partner, student, zoon/dochter, moeder/vader, tante/oom, buurman/buurvrouw. Natuurlijk zijn er nog veel meer rollen te bedenken waar je in het dagelijkse leven te maken hebt met relationele sferen.

Relaties zijn overal en iedereen heeft ze. Ieder individu leeft binnen de diverse relaties ook zijn/ haar eigen leven volgens bepaalde overtuigingen, doelen, waarden en normen. Deze overtuigingen, doelen, waarden en normen zijn aan verandering onderhevig.
Het is dan ook niet vreemd dat er strubbelingen of problemen kunnen ontstaan binnen één of meerdere relaties.
Een verstoorde relatie kom je in verschillende gradaties tegen; van vervelend t/m bedreigend en alles wat daar tussenin ligt. Een relatie kun je verbreken, maar dat is niet altijd wenselijk of mogelijk zonder negatieve consequenties.

De relatiecounsellor is een onafhankelijk persoon dat zorgt voor een klimaat waarin iedere partij de gelegenheid krijgt om zijn/haar verhaal te doen. Uit te spreken waar hij/zij tegenaan loopt binnen de relatie, zonder onderbroken te worden door de tegenpartij. De relatiecounsellor is de gespreksleider, waardoor ruimte ontstaat om écht te luisteren naar elkaar. Vanuit luisteren kan begrip voor elkaar ontstaan. Dit begrip leidt naar nieuwe mogelijkheden om tot een verandering te komen. Een verandering die voor beide partijen aanvaardbaar is, door het proces dat is doorgemaakt met de relatiecounsellor.

Die verandering hoeft niet persé te betekenen dat de relatie wordt voortgezet. Het kan ook zijn dat partijen op een andere, respectvolle manier elkaar de hand kunnen schudden als zij besluiten een eind te maken aan de relatie. En ook die verandering betekent grote winst voor de toekomst. Denk hierbij aan een scheiding waarbij kinderen zijn betrokken. Het is prettig om de vader of moeder van je kind respectvol en zonder wroeging tegemoet te kunnen treden. Of je voormalig leidinggevende te groeten als je elkaar tegenkomt.

Relatiecounselling heeft nut!