Rouw- en verliesverwerking

Doordat iedereen ingrijpende gebeurtenissen meemaakt, maakt ook iedereen kennis met het proces van rouw- en verliesverwerking. Dit proces verloopt voor iedereen anders. Bij rouw- en verliesverwerking denkt men vaak alleen aan processen die zich voordoen na het overlijden van een dierbare. Hoewel dit één van de heftigste vormen van rouw kan opleveren bestaan er meer vormen waarbij rouw en verlies ervaren wordt. Ook het leven kan voor veel verliezen zorgen. Denk hierbij o.a. aan het verlies van werk, relatie, huwelijk, vriendschappen en gezondheid. Daarnaast kunnen behaalde mijlpalen tot rouw lijden; met pensioen gaan en kinderen die het ouderlijk huis verlaten om op eigen benen te gaan staan, kunnen voor veel leegte zorgen.

Rouw kost tijd. Tijd waarin de rouwenden hun leven opnieuw moeten inrichten. Maar ook tijd die nodig is om bij te komen na een intensieve en emotionele periode die vooraf kan gaan aan het verlies dat gedragen moet worden. Rouwen kan verwarrend zijn. Bijvoorbeeld doordat er sprake kan zijn van opluchting terwijl je iets verliest wat je eigenlijk het liefst wilt behouden. Rouwen is dan ook meer een proces van aanpassen aan een nieuwe situatie waar je niet zelf voor gekozen hebt. Rouw legt beslag op je leven, het is niet even stop te zetten omdat je naar je werk moet.

Rouw gaat door, 24 uur per dag en soms wel jarenlang. Rouw leidt tot heftige emoties die ook nog eens allemaal door elkaar lopen. Angst, boosheid, schuld, verwarring, verdriet, onbegrip, vechtlust en somberheid zijn enkele voorbeelden. Maar ook lichamelijk is de rouw voelbaar. Dit kan zich o.a. uiten in verminderde / vermeerderde eetlust, energieverlies, slapeloosheid, concentratiestoornissen of juist overactief gedrag. Ook de seksuele behoeften en de behoeften aan sociale contacten kunnen veranderen. Deze behoefteverandering kan voor de partner of omgeving verwarrend zijn waardoor andere spanningen worden opgebouwd die opnieuw tot verliessituaties kunnen leiden. Daarom is het niet ongebruikelijk dat men spreekt van “rouw-op-rouw-situaties” waardoor een rouwproces uitzichtloos lijkt.

Uit ervaring weet ik hoe verwarrend rouwverwerking kan zijn. Zowel met het overlijden van dierbaren als rouw in de zin van gezondheid, werk en gezin kan ik mezelf ervaringsdeskundige noemen. Nu ik deze processen achter me heb liggen weet ik wat een luisterend oor kan bieden. Een counsellor is bereid naar je te luisteren zonder oordeel over de manier waarop het rouwproces verloopt. Iemand aan je zijde te hebben die er niet emotioneel bij betrokken is, kan buiten je eigen referentiekader denken. Hierdoor ontstaan nieuwe mogelijkheden. En het zien van nieuwe mogelijkheden leidt tot uitdagingen. Deze uitdagingen geven weer kleur terug, je kunt je weer ergens op focussen, het leven nieuwe invulling geven. Counselling geeft je niet terug wat je bent verloren, maar leert je anders om te gaan met het verlies en samen te zoeken naar nieuwe mogelijkheden die jouw leven kleurrijker maken.