Schematherapie

Voor wie is schematherapie interessant?

Er hoeft maar iets heel kleins te gebeuren, maar dan ineens wordt je overmand door heel heftige en grote gevoelens met bijpassend gedrag. Je weet en beseft dat deze reactie van jezelf volledig buiten proporties is, maar toch kun je het niet ‘even’ ombuigen. Je hebt er vaak uren of misschien wel dagenlang last van. Zo kan een opmerking of bepaald gedrag van iemand je keer op keer volledig uit balans brengen.
Herken je jezelf hierin? Dan is schematherapie misschien nuttig voor jou.

Ik herken mezelf hierin, maar wat gebeurt er dan eigenlijk met mij?
Op het moment dat er een situatie van buitenaf (dus door een opmerking of gedrag van een ander) jou triggert, dan schiet je wellicht in je kind-modus en reageer je niet meer vanuit je gezonde volwassen modus. Een kind-modus wil zeggen dat je niet meer in staat bent om de situatie op relativerende wijze te benaderen. Net als een kind.
Wanneer een kindje van het stepje valt, dan schreeuwt het alsof het been eraf ligt (kind-modus). Een volwassene komt dan aangesneld, die geeft er een kusje op en het kindje stapt weer op het stepje. Het kindje zelf heeft alleen de bedreigende situatie ervaren en kan niet goed inschatten hoe ernstig de situatie is. Het kind kan de situatie niet relativeren, daarvoor heeft het een volwassene nodig. Zodra de situatie is gerelativeerd is het probleem van de valpartij voorbij (gezonde volwassene modus).
En zo werkt het ook in het brein. Wanneer een gebeurtenis, opmerking of gedrag van een ander jou triggert ontstaat er een vorm van bedreiging ín jezelf die gaat óver jezelf. Deze bedreiging kun je onvoldoende relativeren, omdat de bedreiging zorgt voor een bekrachtiging van hoe je over jezelf dacht als kind (het zie-je-wel-concept).

Voorbeeld:
Je bent vroeger gepest of werd achtergesteld ten opzichte van een broer of zus en hebt toen bedacht dat niemand je leuk vindt en dat anderen je toch wel afwijzen, je hoort er tenslotte niet bij, niemand heeft aandacht voor wat jij te zeggen hebt, eigenlijk doe je er niet toe en je doet het toch nooit goed. Op het moment dat in je volwassen leven iemand jou in de rede valt, je verhaal overneemt of jouw inbreng van een idee negeert of afwijst, loop je grote kans dat er een diep gevoel van -zie je wel, wat ik te zeggen heb is niet belangrijk- aanspringt en je reageert vanuit de afwijzing die je als kind hebt gevoeld. Mogelijk dat je hierdoor gedrag laat zien waarbij je jezelf gaat beschermen door je af te sluiten (vluchten), je hakken in het zand te zetten/ ruzie maken (vechten), of doen wat de ander wil (volgen).
Dit is niet wat je wilt, maar wat er gebeurt met jou. Wanneer dit een terugkerend fenomeen is, dan kan schematherapie je helpen.

Hoe kom ik aan mijn schema’s?

Schema’s ontstaan wanneer je als kind op de een of andere manier niet genoeg bent vervuld in je emotionele basisbehoeften. In totaal zijn er vijf basisbehoeften: een veilige band met andere mensen, onafhankelijkheid/ zelfstandigheid, vrijheid om je te uiten, spontaniteit/ plezier en tot slot duidelijke grenzen. Voor een gezonde emotionele ontwikkeling moeten al die behoeften in je jeugd voldoende vervuld worden. Overigens hoeft het geen boze opzet van ouders te zijn wanneer bepaalde behoeften niet goed worden vervuld. Sommige ouders doen bijvoorbeeld uit liefde álles voor hun kind, waardoor ze het kind juist belemmeren in de basisbehoefte van zelfstandigheid of grenzen stellen.

Hoe werkt Schematherapie?

Door naar muziek te luisteren kun je van stemming veranderen of de stemming waarin je zit vergroten of verkleinen. Dit komt door de waarneming van de tekst, de melodie of het type van geluid dat je hoort. Deze waarneming link je (onbewust) aan een eerdere herinnering. Die herinnering heeft invloed op het schema dat bij jou aan springt. Zo kan de een heel rustig worden van klassieke muziek (want mijn moeder draaide dat altijd), terwijl bij de ander de haren overeind gaan (want mijn moeder draaide dat altijd). Precies op dát niveau werkt schematherapie; het niveau van (onbewuste) associaties. Die associaties spelen een grote rol bij je gedachten, gedrag en gevoelsleven. Bij schematherapie leer je als het ware de muziek te beluisteren, zonder extra elementen (bijv. ‘mijn moeder’) aan die muziek te koppelen, waardoor je meer invloed krijgt op het reguleren/ relativeren van het schema dat ongewild geactiveerd is.

In de schematherapie werken de therapeut en de cliënt nauw samen om de belemmerende patronen te herkennen en daarmee aan de slag te gaan om ze uiteindelijk te vervangen door gezonde patronen te vervangen. Daarnaast zal een belangrijk onderdeel binnen de therapie zijn om het ervaren gemis in de jeugd te herstellen. Het is dan ook niet ongebruikelijk dat de therapeut een arm om de cliënt heen slaat, of de cliënt de troost (aanraking/ erkenning) biedt die de cliënt als kind heeft gemist. Fysiek contact tussen de cliënt en de therapeut wordt, passend binnen de ethische code en binnen de persoonlijke grens van de cliënt en de therapeut, functioneel ingezet om de gemiste behoefte van het kind alsnog te vervullen, waardoor de gezonde volwassenen zich kan gaan ontplooien en verrijken.

Hoeveel sessies heb ik nodig?

Op deze vraag is geen standaard antwoord te geven. Het volgen van schematherapie zet je in beweging, het is een proces waarbij je het (beschadigde) innerlijke kind tot een gezonde volwassene laat groeien.
De snelheid, intensiviteit en bezoekfrequentie aan de therapeut is voor iedereen anders en wordt afgestemd op jouw wensen en behoeften.

Wil je een afspraak maken, meld je dan aan via het secretariaat (tel: 06-13144302) of mail naar
info@counsellingnoordholland.nl.

Tip: Neem je mobiele telefoon mee, dan kun je foto’s maken van de zaken die tijdens de sessie(s) belangrijk voor je zijn.