Tarieven

Tarieven voor bedrijven op aanvraag.

Particulieren

Alle therapeutische interventies € 70,00 euro per uur excl. BTW.
U betaalt de gereserveerde tijd. Indien u meer tijd nodigt heeft, zal er per 15 minuten aan u worden gefactureerd.

Telefonische consulten* worden per 10 min berekend.
Afspraken in het weekend behoren tot de mogelijkheid.
PPA € 150,00 ex BTW (niet curratief)

* Telefonisch consult = alle vormen van adviesvragen / verhaal kwijt willen / toelichtingen op eerdere afspraken. Het maken of verzetten van een afspraak valt hier dus niet onder! Voor een nieuwe cliënt die zijn/haar verhaal eerst aan mij kwijt wil, worden geen kosten berekend.

Indien u buiten onze openingstijden een afspraak wenst te maken, betaalt u anderhalf keer het uurtarief. Spoedconsulten uitsluitend via arts of slachtofferhulp.

Indien u aanvullend verzekerd bent, krijgt u in de meeste gevallen de consulten (gedeeltelijk) vergoed. Om misverstanden te voorkomen adviseer ik u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Worden consulten bij CNH door uw zorgverzekering vergoed in 2018?

Ik ben aanvullend verzekerd voor alternatieve zorg (vergoedingen):

  • Nee; u heeft geen recht op een vergoeding via de zorgverzekering. Tip: Vraag uw werkgever, gemeente of uitkeringsinstanties naar financiële ondersteuningen.
  • Ja; u belt met uw zorgverzekeraar en stelt de volgende vraag:
    1. “Wordt zorgverlener met AGBcode 90-033915 door u vergoed?” En zo ja : “Hoeveel bedraagt mijn dagvergoeding?”. Zo nee, stel dan onderstaande vraag:
    2. “Wordt zorgverlener met AGBcode 90-049232 door u vergoed?” En zo ja : “Hoeveel bedraagt mijn dagvergoeding?”. Zo nee, vraag uw werkgever, gemeente of uitkeringsinstanties naar financiële ondersteuningen.

Noteer met wie u bij de telefooncentrale van de zorgverzekering heeft gesproken, hoe laat en op welke datum!! CNH kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor foutieve antwoorden van derden omtrent de vergoedingsrichtlijnen.

Noteer de AGBcode die bij uw zorgverzekering recht geeft op een vergoeding en meldt CNH dit bij het maken van uw eerste afspraak; CNH doet haar best om u te koppelen aan de bijbehorende zorgverlener. Dit kunnen wij uitsluitend doen VOORDAT u op intake gesprek bent geweest. Een hoofdbehandelaar kan niet meer gewijzigd worden in 2018!!!