Tarieven

Alle therapeutische interventies kosten € 78,00 per uur per persoon (vrij van BTW).
Voor niet curatieve zorg geldt nog wel een btw-tarief van 21%.

Sommige curatieve interventies komen in aanmerking voor een (gedeeltelijke) vergoeding als u aanvullend verzekerd bent. U dient zelf contact hierover op te nemen met uw zorgverzekering. CNH kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor gedane uitspraken omtrent vergoedingsmogelijkheden.
Werkgevers zijn ook vaak bereid om een deel van de kosten voor hun rekening te nemen. Informeert u hiervoor bij uw leidinggevende.
Wanneer uw werkgever een offerte wenst te ontvangen, dan is dat uiteraard mogelijk. CNH rekent geen meerprijs voor bedrijven.

Het Zandkastelenprogramma kent een vast tarief van € 85,00 per minderjarige (incl. werkmaterialen). Voor iedere volgende minderjarige(n) uit hetzelfde gezin welke op dezelfde datum de aanmeldprocedure doorloopt, geldt een tarief van € 75,00 per minderjarige. Het programma Zandkastelen is goedgekeurd door het Nederlands Instituut Jeugd en is voorbehouden aan geaccrediteerde Zandkasteelcoaches. De groepen zijn leeftijdsconform ingedeeld en gaan van start vanaf 4 deelnemers in dezelfde leeftijdscategorie. De bijeenkomst duurt 3,5 uur. U kunt bij de gemeente navraag doen over de vergoedingsmogelijkheden.

Kindercoaching wordt per 45 minuten aangeboden en kost € 45,00 per sessie per kind (ex btw). In de btw komt dit neer op € 49,67 per sessie per kind. Tijdens de intake bepalen de ouders/ verzorgers of er gewerkt mag worden met een professioneel ingerichte werkmap. De kosten voor de werkmap worden zonder winstoogmerk doorbelast. U kunt bij de gemeente navraag doen over de vergoedingsmogelijkheden.

Voor tarieven en vergoedingsmogelijkheden binnen de Mediation kunt u terecht op de site: www.camelotmediation.nl, www.raadvoorrechtsbijstand.nl of www.juridischloket.nl.

Uitsluitend met toestemming van beide gezaghebbende ouders/verzorgers kunt u een minderjarige aanmelden. Indien er sprake is van éénoudergezag dient u dit aan te tonen middels een uittrekstel van het gezagsregister. Dit kunt u per e-mail opvragen bij de rechtbank van het district waar uw kind is geboren. Hier zijn geen kosten aan verbonden en dit ontvangt u meestal binnen 7 werkdagen.
Is er een ondertoezichtstelling (OTS) uitgesproken over uw kind, dan dient ook de gecertificeerde instelling (GI) toestemming te verlenen.