Tarieven

Tarieven voor bedrijven op aanvraag.

Particulieren

Alle therapeutische interventies € 70,00 euro per uur excl. BTW.
U betaalt de gereserveerde tijd. Indien u meer tijd nodigt heeft, zal er per 15 minuten aan u worden gefactureerd.

Telefonische consulten* worden per 10 min berekend.
Afspraken in het weekend behoren tot de mogelijkheid.
PPA € 150,00 ex BTW (niet curratief)

* Telefonisch consult = alle vormen van adviesvragen / verhaal kwijt willen / toelichtingen op eerdere afspraken. Het maken of verzetten van een afspraak valt hier dus niet onder! Voor een nieuwe cliënt die zijn/haar verhaal eerst aan mij kwijt wil, worden geen kosten berekend.

Indien u buiten onze openingstijden een afspraak wenst te maken, betaalt u anderhalf keer het uurtarief. Spoedconsulten uitsluitend via arts of slachtofferhulp.

Indien u aanvullend verzekerd bent, krijgt u in de meeste gevallen de consulten (gedeeltelijk) vergoed. Om misverstanden te voorkomen adviseer ik u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Vergoedingen zorgverzekeraars per 1 januari 2016

Vergoedingen APS 2016 BVAT
Vergoedingen 2016 NFG (Pdf-bestand)

* Het overzicht van het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraars is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De NFG stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden.
Bovenstaande verzekeraars vergoeden (een gedeelte van) de behandelingen uitgevoerd door de Geaccrediteerde therapeuten van de NFG. Hoeveel deze deelvergoeding bedraagt, is afhankelijk van de individuele situatie. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Voor de overige verzekeraars geldt dat op individuele basis wordt vergoed. Informeer eerst bij uw zorgverzekeraar of deze counselling in haar pakket heeft opgenomen.
Mijn AGB-code : 90033915 kan daarbij van belang zijn.