Tarieven

Alle therapeutische interventies kosten € 80,00 per uur per persoon (vrij van BTW).
Voor niet curatieve zorg geldt nog wel een btw-tarief van 21%.

Werkgevers zijn soms bereid om een deel van de kosten voor hun rekening te nemen. Informeert u hiervoor bij uw leidinggevende.
Wanneer uw werkgever een offerte wenst te ontvangen, dan is dat uiteraard mogelijk. CNH rekent geen meerprijs voor bedrijven.

Uitsluitend met toestemming van beide gezaghebbende ouders/verzorgers kunt u een minderjarige aanmelden. Indien er sprake is van éénoudergezag dient u dit aan te tonen middels een uittrekstel van het gezagsregister. Dit kunt u per e-mail opvragen bij de rechtbank van het district waar uw kind is geboren. Hier zijn geen kosten aan verbonden en dit ontvangt u meestal binnen 7 werkdagen.
Is er een ondertoezichtstelling (OTS) uitgesproken over uw kind, dan dient ook de gecertificeerde instelling (GI) toestemming te verlenen.